Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu XIV TransLogistics

XIV Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics” to konferencja naukowa organizowana przez studentów. Każdego roku w grudniu uczestniczy w niej kilkuset studentów z renomowanych uczelni technicznych i ekonomicznych z całej Polski, a także kilkunastu przedstawicieli firm z branży TSL. W tym roku organizowana jest już czternasta edycja.

Cel konferencji

  • Zdobywanie know-how z zakresu transportu, spedycji, logistyki,
  • Umożliwienie spotkania i nawiązania kontaktów pomiędzy studentami, a przedstawicielami firm i przedsiębiorstw z branży TSL
  • Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń miedzy studentami logistyki i transportu,
  • Promocja Dolnego Śląska jako silnego ośrodka transportowo-logistycznego,
  • Nawiązywanie nowych kontaktów oraz kontynuacja współpracy z kołami naukowymi, pracownikami naukowymi i przedstawicielami branżowymi