Termin nadsyłania referatów 31.10.2018r.

W tym roku odbędzie się czwarta edycja konkurs na najlepszy referat, zachęcamy do zapoznania się z jego regulaminem, tematami i zakresem, wytycznymi do tworzenia referatów oraz wzięcia udziału w konkursie.

Informujemy, że na każde 5 osób z delegacji Koła Naukowego wymagana jest co najmniej jedna praca konkursowa.

Prace można tworzyć pojedynczo lub w parach.

Temat przewodni konferencji:
Współczesne wyzwania branży TSL – Twoja szansa na rozwój

Zagadnienia/obszary:

 • Elektromobilność i elektrooszczędność w systemach transportowych
 • Przemysł 4.0
 • Wykorzystanie robotów w logistyce
 • Logistyka i zastosowanie technologii komunikacyjnych w jednostkach medycznych
 • Przemysł lotniczy
 • Systemy zarządzania ruchem lotniczym
 • Logistyka miejska
 • Smart City
 • Ekologistyka w transporcie
 • Rozwój w obszarze cyfryzacji
 • Systemy intralogistyczne

Przykładowe tematy:

 • Współczesne systemy transportowe
 • AI i Machine Learning w logistyce / transporcie
 • Zastosowanie technologii RFID do pozycjonowania pojazdów autonomicznych
 • Podziemne dostawy towarów w miastach – cele i możliwości
 • Polska A i Polska B w transporcie intermodalnym
 • Linie szerokotorowe w Polsce – możliwości i potrzeby rozwoju
 • Linie kolejowe o powiększonej skrajni w Polsce
 • Nowatorskie koncepcje obsługi transportu dóbr i osób w liniach lotniczych
 • Małe terminale intermodalne
 • Możliwości realizacji Programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, a zmiany klimatu
 • Porty intermodalne nad Odrą – st an obecny oraz możliwości i zagrożenia rozwoju
 • Napędy elektryczne
 • Mega kontenerowce w polskich portach – dla kogo?
 • Narzędzia sztucznej inteligencji w optymalizacji systemów transportowych
 • Bezzałogowe transportery służące dostawom ekspresowym
 • Hyperloop

Uwaga!!!

 1. Temat pracy konkursowej zaproponowany przez uczestnika musi zostać zatwierdzony przez organizatorów konkursu przed wysłaniem pracy. Dotyczy to zarówno tematów proponowanych przez organizatora oraz tematów proponowanych przez uczestników.
 2. Termin dostarczenia tekstu do publikacji mija w dniu 31 października 2018 r.
 3. Wytyczne dotyczące tekstu referatu i prezentacji dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku oraz w zakładce „Referaty” lub do pobrania w zakładce „O konferencji”

Wytyczne dotyczące przygotowania referatów

Treść referatów zostanie wydane w wersji książkowej jako oficjalna publikacja opatrzona numerem ISBN. W celu umożliwienia złożenia publikacji proszę bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych.

Pliki powinny zostać wysłane w formacie .doc lub .docx

Na początku dokumentu należy wpisać imiona i nazwiska autorów w prawym górnym rogu (nazwisko wersalikami), nazwę koła, uczelni, instytucji, którą autorzy reprezentują, Pod danymi na środku należy umieścić temat pracy wersalkami; np.:

Joanna KOWALSKA,
Koło Naukowe Logistics
Politechnika Wrocławska

PRZYKŁADOWY TEMAT PRACY KONKURSOWEJ

Rozdziały numerowane, pisane wersalkami, maksymalnie 2 poziomy rozdziałów

1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW…

1.1. SYSTEM 5S JAKO MODEL PORZĄDKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.2. METODOLOGIA LEAN, NARZĘDZIEM USPRAWNIANIA

2. ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

2.1. ZALETY METOD

Tekst niesformatowany pod względem twardych spacji oraz miękkich enterów, czcionka czarna;

Wykresy, zdjęcia, rysunki mapy umieszczane jako rysunki, numerowane kolejno (wspólna numeracja dla tych elementów), opisane nazwą oraz przypisem ze źródłem (w przypadku źródeł internetowych należy podać datę dostępu)

Rysunek 1. Logo Politechniki Wrocławskiej

Źródło: http://www.portal.pwr.wroc.pl/index.dhtml; dostęp 01.10.2015

Wykresy, zdjęcia, rysunki i mapy dodatkowo dołączone w odcieniach szarości w formacie .jpg pod nazwami rys1.jpg, rys2.jpg itd.

Tabele numerowane kolejno (osobna numeracja dla tabel), opisane nazwą oraz przypisem ze źródłem nad tabelą

Spis literatury (nazwa działu LITERATURA bez numeru) w formie przypisów końcowych – alfabetyczny, wspólny dla wszystkich źródeł (wraz z datą dostępu w przypadku stron internetowych) zawarty na końcu referatu

Pierwszym elementem 5S jest selekcja. Stanowi ona punkt wyjściowy metodyki a zarazem pierwszy krok działania. Jej głównym celem jest pozbycie się rzeczy niepotrzebnych [7].

7. BUDSZYNOWSKA M. (red.): Metoda 5S, zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 11 – 20

W tekście odnośniki do pozycji literaturoznawczych umieszczone w kwadratowych nawiasach

Dodatkowe informacje

Długość referatu nie jest ograniczona, zależy nam głównie na wartości merytorycznej. Publikacja ma format A5 i jest czarno-biała, w związku z czym należy przemyśleć wielkość tabel, rysunków oraz urozmaicenie graficzne diagramów i wykresów.

Ze względu na proces składania rodzaj i wielkość czcionki oraz inne formatowanie (np. zwiększenie marginesów czy dostawianie enterów) jest nieistotne – wszystkie prace zostaną poddane edycji i opublikowane w tej samej stylistyce.

Prosimy o zwrócenie uwagi na językową poprawność tekstu. Zastrzegamy sobie prawo do nieopublikowania referatu ze względu na niestosowanie się do wytycznych, brak wartości merytorycznej bądź popełnienie plagiatu.

Prezentacje

Wytyczne dotyczące prezentacji

 • Format .ppt, .pptx lub .pdf;
 • Obrazki zamieszczone wraz ze źródłem;
 • Układ: strona tytułowa, agenda, treść właściwa, podsumowanie;
 • Czcionka bezszeryfowa, minimum 18;
 • Maksymalnie 7 linijek tekstu ciągłego;
 • Maksymalnie 15 slajdów.

Dodatkowe informacje

 • Ostanie cztery punkty są sugestią i w uzasadnionych przypadkach można od nich odstąpić.
 • Należy pamiętać, że prezentacja nie może przekroczyć 12 minut.
 • Prezentacja multimedialna nie jest obowiązkowa i jeśli ktoś widzi swoje wystąpienie w inny sposób to prosimy o kontakt.
 • Na czas prezentacji zostanie udostępniony uczestnikom pilot.

Uwagi

Zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu prelegenci, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu, są zwolnieni z opłaty konferencyjnej (maks. 2 osoby z koła).

W przypadku odrzucenia referatu lub prezentacji z przyczyn leżących po stronie autora zwolnienie to zostanie cofnięte.

W przypadku uzasadnionych pytań i przemyślanych wątpliwości zachęcam do kontaktu: kontakt@translogistics.pl

Prezentacje oraz referaty proszę wysyłać na email: jtl@translogistics.pl w tytule emaila wpisywać:

Referat / prezentacja, Imię, Nazwisko, skróconą nazwę koła naukowego, skróconą nazwę uczelni.

np. Referat Joanna Kowalska SKNL PWr