12.10.2018 r.

Rozpoczęcie zgłoszeń uczestnictwa w Forum.

15.10.2018 r.

Otwarcie przesyłania tematów oraz prac konkursowych.

31.10.2018 r.

Ostateczny termin dostarczenia tekstu do publikacji (wytyczne dotyczące prezentacji i tekstu referatu dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku, oraz na stronie).

15.11.2018 r.

Zakończenie zgłoszeń uczestnictwa koła w konferencji wraz z podaniem rezerwacji miejsc noclegowych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jest to również ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.

26.11.2018 r.

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu.