XVI Forum Studentów Transportu i Logistyki 

Koło Naukowe Logistics, działające przy Katedrze Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej zaprasza studentów Transportu, Logistyki oraz kierunków pokrewnych na XVI Forum Studentów Transportu i Logistyki. Wyjątkowo w tym roku XVI FSTiL będzie jednodniowe i odbędzie się 4 grudnia. Niestety z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, tegoroczna konferencja odbędzie się online.

Data i miejsce

FSTiL odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 roku. Z uwagi na panującą pandemię, tegoroczna konferencja odbędzie się online.

Założenia

Jesteśmy przekonani, iż udział w TransLogistics umożliwia nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń, zaprezentowanie się na forum publicznym czy nawiązanie kontaktów ze studentami o podobnych zainteresowaniach, ale także zdobycie ciekawej pracy lub praktyki dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedstawicielami firm. 

Konkurs

Po raz kolejny pojawia się KONKURS na najlepszą pracę zgodnie z regulaminem. Treść referatów wygłoszonych podczas konferencji oraz te które nie zakwalifikują się do II etapu lecz spełnią wymogi, zostaną wydane w wersji książkowej jako oficjalna publikacja w czasopiśmie Journal od TransLogistics.