O naszym czasopiśmie

„Journal of Translogistics” to czasopismo naukowe wydawane nieprzerwanie od 17 lat w związku z organizacją Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics”. Zawiera ono publikacje naukowe uczestników Forum. Czasopismo ma przypisany następujący numer ISSN 2450-5870. W tym roku ukazało się pierwsze wydanie wiosenne naszego czasopisma, w którym każda publikacja naukowa ma nadany unikalny identyfikator DOI.

„Jest to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać, lub linkować do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.”

Zbiór Journal of TransLogistics