Referaty

Termin nadsyłania referatów 31.10.2016r.

W tym roku odbędzie się trzecia edycja konkurs na najlepszy referat, zachęcamy do zapoznania się z jego regulaminem, tematami i zakresem, wytycznymi do tworzenia referatów oraz wzięcia udziału w konkursie.
Informujemy, że na każde 5 osób z delegacji Koła Naukowego wymagana jest co najmniej jedna praca konkursowa.
Prace można tworzyć pojedynczo lub w parach.

Temat przewodni konferencji:
„Nowe spojrzenie na problemy branży TSL. Implementacja zaproponowanych pomysłów.”

Zagadnienia/obszary:

Bezpieczeństwo i niezawodność w transporcie lotniczym

Systemy zarządzania ruchem lotniczym

Polityka przewozów lotniczych

Zarządzanie obsługą naziemną w portach lotniczych

Przemysł lotniczy

Transport i środowisko

Ekologistyka w transporcie

Zarządzanie flotą pojazdów

Przykładowe tematy:

 • Cykliczny rozkład jazdy na Dworcu Głównym we Wrocławiu – wymagania techniczne infrastruktury kolejowej
 • Analiza zastosowania piętrowych składów typu Push Pull dla kolei dolnośląskich
 • Analiza skuteczności ITS w upłynnieniu ruchu drogowego we Wrocławiu
 • Ocena aktualnej przepustowości sektorów w europejskiej przestrzeni powietrznej i plan rozwoju
 • Ocena koncepcji wybudowania centralnego portu lotniczego w Polsce
 • Analiza i ocena nowych inwestycji PAŻP
 • Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016-2030
 • Koncepcja Smart City w zarządzaniu ruchem w miastach
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie flotą pojazdów
 • Technologie specjalizowane transportu drogowego
 • Transport drogowy w łańcuchu intermodalnym
 • Punkty przeładunkowe, terminale, centra logistyczne w obsłudze logistycznej
 • Controling w zarządzaniu flotą pojazdów
 • Nowe rozwiązania techniczne w środkach transportu drogowego
 • Systemy wspomagające przewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych
 • Sieci logistyczne w Europie
 • Idea gigalinerów, perspektywy wdrożenia
 • Opakowania transportowe: zarządzanie, rewindykacja, wypożyczanie
 • Nowe źródła napędu środków transportu
 • Niekonwencjonalne rozwiązania w dziedzinie transportu towarów
 • Dodatkowe informacje

  Długość referatu nie jest ograniczona, zależy nam głównie na wartości merytorycznej. Publikacja ma format A5 i jest czarno-biała, w związku z czym należy przemyśleć wielkość tabel, rysunków oraz urozmaicenie graficzne diagramów i wykresów.
  Ze względu na proces składania rodzaj i wielkość czcionki oraz inne formatowanie (np. zwiększenie marginesów czy dostawianie enterów) jest nieistotne – wszystkie prace zostaną opublikowane w tej samej stylistyce.
  Prosimy o zwrócenie uwagi na językową poprawność tekstu. Zastrzegamy sobie prawo do nieopublikowania referatu ze względu na niestosowanie się do wytycznych, brak wartości merytorycznej bądź popełnienie plagiatu.
  Prezentacje

  Wytyczne dotyczące prezentacji

  Format .ppt, .pptx lub .pdf;

  Obrazki zamieszczone wraz ze źródłem;

  Układ: strona tytułowa, agenda, treść właściwa, podsumowanie;

  Czcionka bezszeryfowa, minimum 18;

  Maksymalnie 7 linijek tekstu ciągłego;

  Maksymalnie 15 slajdów.

  Dodatkowe informacje

  Ostanie cztery punkty są sugestią i w uzasadnionych przypadkach można od nich odstąpić.
  Należy pamiętać, że prezentacja nie może przekroczyć 12 minut.
  Prezentacja multimedialna nie jest obowiązkowa i jeśli ktoś widzi swoje wystąpienie w inny sposób to prosimy o kontakt.
  Na czas prezentacji zostanie udostępniony uczestnikom pilot.

  Uwagi

  Zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu prelegenci, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu, są zwolnieni z opłaty konferencyjnej (maks. 2 osoby z koła).
  W przypadku odrzucenia referatu lub prezentacji z przyczyn leżących po stronie autora zwolnienie to zostanie cofnięte.
  W przypadku uzasadnionych pytań i przemyślanych wątpliwości zachęcam do kontaktu: kontakt@translogistics.pl

  Prezentacje oraz referaty proszę wysyłać na email: jtl@translogistics.pl
  w tytule emaila wpisywać:
  Referat / prezentacja, Imię, Nazwisko, skróconą nazwę koła naukowego, skróconą nazwę uczelni.

  Referat Joanna Kowalska SKNL PWr