Referaty

Termin nadsyłania referatów 05.11.2017r.

W tym roku odbędzie się trzecia edycja konkurs na najlepszy referat, zachęcamy do zapoznania się z jego regulaminem, tematami i zakresem, wytycznymi do tworzenia referatów oraz wzięcia udziału w konkursie.
Informujemy, że na każde 5 osób z delegacji Koła Naukowego wymagana jest co najmniej jedna praca konkursowa.
Prace można tworzyć pojedynczo lub w parach.

Temat przewodni konferencji:
„Rozwój branży TSL”*

* Dotyczy rozwiązań od 2014 roku

Zagadnienia/obszary:

Elektromobilność

Symulacja komputerowa w systemach logistycznych

Zarządzanie obsługą naziemną w portach lotniczych

Przemysł lotniczy

Smart City w zarządzaniu ruchem miasta

Ekologistyka w transporcie

Zarządzanie flotą pojazdów

Centralny port lotniczy

Systemy zarządzania ruchem lotniczym

Polityka przewozów lotniczych

Bezpieczeństwo i niezawodność w transporcie lotniczym

Systemy zarządzania ruchem lotniczym

Transport i środowisko

Przykładowe tematy:

 • Wykorzystanie żeglugi śródlądowej do obsługi portów morskich, w kontekście ograniczonej przepustowości szlaków kolejowych.
 • Centrum usług współdzielonych
 • Napędy elektryczne
 • Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016-2030
 • Systemy wspomagające przewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych
 • Automatyczne ciężarówki
 • Innowacyjne podejście do pracownika
 • Hyperloop
 • Kolej TENT
 • Rola ekspresów kontenerowych w transporcie intermodalnym
 • Wykorzystanie żeglugi śródlądowej do obsługi portów morskich, w kontekście ograniczonej przepustowości szlaków kolejowych.
 • Centrum usług współdzielonych
 • Napędy elektryczne
 • Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016-2030
 • Systemy wspomagające przewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych
 • Automatyczne ciężarówki
 • Innowacyjne podejście do pracownika
 • Hyperloop
 • Kolej TENT
 • Rola ekspresów kontenerowych w transporcie intermodalnym
 • Dodatkowe informacje

  Długość referatu nie jest ograniczona, zależy nam głównie na wartości merytorycznej. Publikacja ma format A5 i jest czarno-biała, w związku z czym należy przemyśleć wielkość tabel, rysunków oraz urozmaicenie graficzne diagramów i wykresów.
  Ze względu na proces składania rodzaj i wielkość czcionki oraz inne formatowanie (np. zwiększenie marginesów czy dostawianie enterów) jest nieistotne – wszystkie prace zostaną opublikowane w tej samej stylistyce.
  Prosimy o zwrócenie uwagi na językową poprawność tekstu. Zastrzegamy sobie prawo do nieopublikowania referatu ze względu na niestosowanie się do wytycznych, brak wartości merytorycznej bądź popełnienie plagiatu.
  Prezentacje

  Wytyczne dotyczące prezentacji

  Format .ppt, .pptx lub .pdf;

  Obrazki zamieszczone wraz ze źródłem;

  Układ: strona tytułowa, agenda, treść właściwa, podsumowanie;

  Czcionka bezszeryfowa, minimum 18;

  Maksymalnie 7 linijek tekstu ciągłego;

  Maksymalnie 15 slajdów.

  Dodatkowe informacje

  Ostanie cztery punkty są sugestią i w uzasadnionych przypadkach można od nich odstąpić.
  Należy pamiętać, że prezentacja nie może przekroczyć 12 minut.
  Prezentacja multimedialna nie jest obowiązkowa i jeśli ktoś widzi swoje wystąpienie w inny sposób to prosimy o kontakt.
  Na czas prezentacji zostanie udostępniony uczestnikom pilot.

  Uwagi

  Zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu prelegenci, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu, są zwolnieni z opłaty konferencyjnej (maks. 2 osoby z koła).
  W przypadku odrzucenia referatu lub prezentacji z przyczyn leżących po stronie autora zwolnienie to zostanie cofnięte.
  W przypadku uzasadnionych pytań i przemyślanych wątpliwości zachęcam do kontaktu: kontakt@translogistics.pl

  Prezentacje oraz referaty proszę wysyłać na email: jtl@translogistics.pl
  w tytule emaila wpisywać:
  Referat / prezentacja, Imię, Nazwisko, skróconą nazwę koła naukowego, skróconą nazwę uczelni.

  Referat Joanna Kowalska SKNL PWr