15.10.2017 r.

Rozpoczęcie zgłoszeń uczestników.

16.10.2017 r.

Otwarcie przesyłania tematów oraz prac konkursowych.

03.11.2017 r.

Termin dostarczenia tekstu do publikacji (wytyczne dotyczące prezentacji i tekstu referatu dostępne są na stronie oraz zostaną przesłane wraz ze zgłoszeniem).

23.11.2017 r.

Zakończenie zgłoszeń uczestnictwa koła w konferencji wraz z podaniem rezerwacji miejsc noclegowych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jest to również ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.

30.11.2017 r.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu